Ds. Wim Koerselman

Ds. Wim Koerselman

Ds. Wim Koerselman

Ds Maarten van Immerzeel

Henriëtte Tebrugge
Drie geloven in één kerkbank
<<<<<<<<<<<Genodigden
 Musica Sororum musiceert Jacco Groenendijk trompet

Ineke Erkelens registreert
 Jeanne Plomp feliciteert
onder het toeziend oog van Jaap v.d. Vlies
Vaste bezoeker van de Grote Kerk feliciteert
Mw Joke Koerselman en Rolf Haaksema Fam v.d. Noll Felicitaties
Felicitaties Felicitaties

Een bloemetje

<<<<<<<Met Musica Sororum