Grote Kerk Rotterdam-Overschie.

Sinds september 1989 is Jan Teeuw, , organist van de Grote Kerk in Rotterdam Overschie. Tot en met april 2007 samen met oud leerling Kees Dorst.
Overschie heeft een prachtige kerk met een goede akoestiek die anno 1901 herbouwd werd, nadat de vorige kerk door brand verwoest was, daarbij bleef alleen de toren behouden.
De kerk heeft veel overeenkomsten met de voormalige Koninginnenkerk aan de Boezemsingel, die door dezelfde architect ontworpen werd.
Het orgel werd in 1908 opgeleverd door de fa. v.d. Klei, orgelbouwer te Rotterdam.
De preekstoel en het orgelfront vertonen overeenkomsten met de preekstoel van de voormalige Wilhelminakerk in Rotterdam, beide kerken werden door de bekende Rotterdamse architect Hooijkaas ontworpen.

Het orgel in de Grote Kerk werd gebouwd volgens het pneumatische systeem en had bij de oplevering 30 stemmen verdeeld over twee klavieren (hoofdwerk en zwelwerk) en pedaal.
In de loop van de jaren is het orgel door diverse orgelbouwers onderhouden, waarbij het orgel soms is aangepast aan de ideeën van die tijd. Dit is niet altijd ten goede aan het orgel gekomen.

In 1949 vond onder leiding van de toenmalige organist van de Grote Kerk, André Verwoerd een ingrijpende restauratie plaats waarbij het orgel, wat romantisch van klank is, enigszins aangepast werd naar de neo-barok inzichten van die tijd.
De strijkers uit het orgel werden verwijderd c.q. ten dele verplaatst binnen het orgel.

Anno 2007 (bijna 100 jaar later) is een ingrijpende restauratie noodzakelijk om het orgel voor het nageslacht te behouden, en opnieuw 100 jaar mee te laten gaan.

In samenwerking met de beide organisten en een adviseur van monumentenzorg is een restauratie plan opgesteld.
Daarbij is uitgegaan van de dispositie zoals deze in 1908 was. Gelukkig is veel van het pijpwerk in het orgel aanwezig, een aantal pijpen zullen aan de hand van deze pijpen berekend en opnieuw bijgemaakt worden.

Een aantal orgelbouwers heeft het orgel bekeken en offerte uitgebracht. De keuze is daarbij gevallen op de fa. Kaat en Tijhuis uit Kampen.
Deze firma heeft het orgel in juni 2007gedemonteerd.

Bij deze restauratie zullen een aantal stemmen die voorheen in het orgel aanwezig waren opnieuw bijgemaakt worden. Het orgel wordt als monument beschouwd en zal om die reden ook pneumatisch blijven, wél wordt de toevoer van wind naar de speeltafel gewijzigd, waardoor een snellere aanslag bevorderd wordt.

Na de restauratie zal de dispositie er als volgt uitzien:

Pedaal   Hoofdwerk Zwelwerk

Prestant   16
Subbas    16
Octaaf        8
Gedekt       8*
Octaaf        4 
Bazuin      16*
Trombone   8 *    

 

Prestant    8
Bourbon  16*
Roerfluit    8
Octaaf       4
Fluit           4**
Quint   2 2/3
Octaaf       2
Mixtuur IV-V
Cornet      V
Trompet    8  
Holpijp         8
Gamba        8*
Celeste        8*
Prestant      4*
Roerfluit      4
Nasard   2 2/3
Gemshoorn 2
Terts       1 3/5 Carillon 3 s
Dulciaan      8

Koppelingen P – I, P – II, I – II   tremulant op het zwelwerk.

De stemmen met een * worden bijgemaakt aan de hand van pijpwerk wat nog gedeeltelijk aanwezig is.
De stemmen met ** worden nieuw gemaakt.
De Cornet zal worden verplaatst, momenteel staat deze opgesteld direct achter de stemmen van het hoofdwerk, maar deze zal direct achter het orgelfront geplaatst worden, wat een betere klank uitstraling ten goede zal komen.