Ouddorp
Is een dorp en badplaats op de kop van het eiland en gemeente Goeree-Overflakkee in het zuiden van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De Doopsgezinde kerk hield hier diensten in De Schuilkerk of Vermaning hun, inmiddels, voormalig kerkgebouw  en rijksmonument aan de Weststraat in Ouddorp. Het gebouw is in 1598 gebouwd als woonhuis en in 1620 in gebruik genomen als schuilkerk.
Eeuwenlang waren in Ouddorp slechts twee kerken, de Hervormde dorpskerk en de Doopsgezinde kerk.
In de 16e en 17e mochten Doopsgezinden hun godsdienst niet zichtbaar uitoefenen en om die reden zijn veel zogenaamde Schuilkerken ontstaan.
Naast het gebouw is een poort, het Nicodemus poortje, de toegang tot het kerkje.
Tussen 1987 en 1991 groeide het aantal leden (dat jarenlang stabiel was gebleven), van 19 naar 73.
Besloten werd tot de bouw van een nieuw kerkgebouw aan de Dorpstienden en telt tegenwoordig enige honderden leden.

In de periode waarin ds Joh. Smink predikant was in de Doopsgezinde Kerk ontstonden Welkomdiensten.
In de periode van de schuilkerk, werden de Welkomdiensten in de sporthal gehouden. Jan Teeuw verleende op 24 december 1989 voor het eerst zijn medewerking aan een kerstdienst. Daarna op 21 januari tijdens de eerste Welkomdienst.
Vanaf dat moment 1990 is hij een vertrouwd gezicht bij de maandelijkse Welkomdiensten, iedere derde zondag van de maand, en ook bij de zangdiensten op resp. tweede kerst- paas- pinksterdag. De zangdiensten op de tweede kerst- paas- pinksterdag worden door velen bezocht. In dit samenzang uur wordt uit allerlei liedbundels gezongen, door Jan aan elkaar verbonden.
De meditatie is over het algemeen kort. Ook heeft Jan diverse keren tijdens de kerstnachtdienst het orgel bespeeld.