Kerkdienst dwarsfluit en piano
Geneve Wereldraad
Dwarsfluit en Piano
     
Ingang kerk waar Calvijn voorging en les gaf
Kerk waarin Calvijn les gaf en voorging
Het fraaie orgel
Spreekt voor zich
Henriëtte registreert
Samenspel orgel en Dwarsfluit
   

Kijk meer